© ABWebsites 2021 dla Dieta Light

Regulamin korzystania z usługi cateringu

REGULAMIN

 

USŁUGA

Właścicielem DIETA LIGHT jest firma Mamy Smak s.c. Marta Politańska, Urszula Politańska , al. Armii Krajowej 21, 42-218 Częstochowa, NIP 9492198744

DIETA LIGHT w ramach swojej działalności oferuje dostarczanie do domu lub biura zestawów składających się z 4 posiłków bądź 5 ( w zależności od wybranej przez klienta opcji –dietalight.pl – zakładka- „nasz diety”). Każdy posiłek jest opisany i spakowany w oddzielny pojemnik. Posiłki spakowane są razem w torbę papierową.

Posiłki spakowane w czarne pojemniki nadają się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych, natomiast nie nadają się do podgrzewania w piecach. Przed podgrzaniem należy usunąć ostrożnie folię ochronną. Przezroczyste bądź białek pojemniki nie nadają się do podgrzania ani w kuchenkach mikrofalowych ani w piecach. 

 

ZAMÓWIENIE

Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu. 

2.2. Przystąpienie do programu DIETA LIGHT następuje drogą telefoniczną bądź po wypełnieniu formularza zamówienia znajdującego się na stronie dietalight.pl

Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu. Po wypełnieniu formularza zamówienia DIETA LIGHT skontaktuje się z klientem telefonicznie bądź drogą elektroniczną w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności. 

2.3 Pierwsza dostawa posiłków w ramach wykupionego pakietu następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu. Potwierdzenie należy wysłać na adres dietalight.czest@gmail.com

2.4. DIETA LIGHT przyjmuje zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu 664 615 799 lub 570 020 576.

2.5 W trakcie składania zamówienia zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne informacje mogące mieć wpływ na odpowiedni dobór programu. Ponadto zamawiający zobowiązany jest do bieżącego informowania DIETY LIGHT o wszelkich kwestach mogących mieć wpływ na dobór diety. W szczególności to: 

a) chorób istniejących oraz przebytych

b) cukrzycy

c( nietolerancji laktozy

d) alergii.

2.6. DIETA LIGHT nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety w przypadku zatajenia przez klienta informacji wymienionych w pkt 2.5.

2.7. DIETA LIGHT nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała w przypadku osób z :

a) niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy

b) zaburzeniami hormonalnymi

c) cukrzycą

d) nietolerancją pokarmową

e) alergiami

f) zaburzeniami metabolicznymi

g) nadciśnieniem tętniczym.

Ponadto DIETA LIGHT  oferując diety „indywidualne” nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów diet, które zostały skomponowane przez klienta . 

2.8 Zamawiającym Dietę w DIETA LIGHT może być jedynie osoba dorosła. Zamówienia dla osób niepełnoletnich może dokonać prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowania diety. 

 

PŁATNOŚĆ

3.1. Opłata za Dietę następuje przelewem bądź gotówką za minimum 10 dni diety z góry. Wpłatę należy wnieść na rachunek o numerze 25 1050 1142 1000 0091 4278 9271 prowadzony przez ING Bank Śląski. 

3.2. W przypadku braku płatności za zamówioną Dietę firma nie realizuje zamówienia. 

3.3. Korzystanie z usług DIETA LIGHT jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie dietalight.pl

3.4.Po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie dietalight.pl oraz odbyciu rozmowy telefonicznej z klientem DIETA LIGHT wysyła e-mail z Potwierdzeniem Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia zawiera szczegóły dotyczące zamówienia, dostawy oraz płatności. Potwierdzenie Zamówienia jest podstawą do dokonania płatności ( gotówka bądź przelew).

3.5. Na życzenie Klienta DIETA LIGHT wystawi fakturę VAT. Dane do faktury należy dostarczyć na adres mailowy dietalight.czest@gmail.com w momencie składania zamówienia. 

 

DOSTAWA

4.1.Dostawy zestawów z posiłkami na terenie miasta Częstochowa realizowane są od poniedziałku do soboty. Zestaw na niedzielę dowożony jest razem z zestawem sobotnim. Dostawy realizowane na terenie innych miejscowości realizowane są raz na 2 dni ( informacje o dniach dowozu podane zostaną wraz z Potwierdzeniem Zamówienia).

4.2. Szczegóły dostawy ustalane są indywidualne z każdym klientem podczas rozmowy telefonicznej przed dokonaniem płatności.

4.3. Dostawa w obszarze miasta Częstochowa jest bezpłatna. Opłata za dostawę poza ten teren ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną.

4.4.Klient ma możliwość zmiany adresu oraz godziny dostawy jednak nie później niż do godz. 14.00 dnia poprzedzającego dostawę zestawu uwzględniając godziny pracy DIETA LIGHT. 

4.5. Dla zmian, które dotyczą soboty i niedzieli prosimy o przekazywanie informacji do godz. 14.00 w piątek. Zmiany dotyczące poniedziałku należy zgłosić do godz. 14.00 w piątek. Natomiast wtorek, środa, czwartek, piątek dzień wcześniej do godz. 14.00 dzień wcześniej.

4.6. Zmiany zgłoszone po upływie terminów określonych w pkt. 4.4. i 4.5. nie zostaną zrealizowane. Opłata zostanie pobrana jak za normalną usługę. 

4.7. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne będzie przesyłany przez DIETA LIGHT drogą sms bądź mailową.

4.8. DIETA LIGHT nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu. W takim przypadku Klient nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy. 

4.9. DIETA LIGHT , w przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscy, zobowiązuje się do dostarczenia zestawu w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta DIETA LIGHT zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o jeden dzień. 

 

ZMIANY PROGRAMU, REZYGNACJA, ZMIANA TERMINU DOSTAWY

5.1. Klienta ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania programu. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostawy, rodzaju diety, kaloryczności lub rezygnacji. W takim przypadku klient zobowiązany jest do uregulowania należności, która powstała z tytułu zmiany.

5.2. W przypadku zmiany programu lub kaloryczności oraz rezygnacji Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie DIETĘ LIGHT najpóźniej 2 dni robocze przez datą zaistnienia zmiany.

5.3. DIETA LIGHT nie zakłada rezygnacji w trakcie trwania programu Diety. Niewykorzystane dni diety przez Klienta nie są podstawą roszczenia do zwrotu kosztów. Każda taka sprawa rozpatrywana jest natomiast indywidualnie. 

 

POLITYKA PRAWATNOŚCI

6.1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych( tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą uzywane wyłącznie w celach marketingowych firmy Kanapka Marta Politańska. 

6.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ